http://playlist.me/

გამოიწერეთ იმეილზე

სტატისტიკა

30/05/2014

ზოდიაქოს ევულუცია

სამაგიდო თამაში - "საქართველო ბიზნესის წესებით"

      ბავშვობაში მქონდა ნათამაშები სამაგიდო თამაში "მაფია" (შემადგენლობა 3 კაცი). ახლოწარსულში ვითამაშე "ბიზნესი" (მაქსიმალური შემადგენლობა 6 კაცი ). ვიპოვე OdnoKlassniki.ru-ზე მსგავსი ტიპის თამაში "მონიპოლია". უსაყვარლესი სამაგიდო თამაშია ეს და ბევრჯერ ამ თამაშის გამო გადაბმულად 3 დღე არ მძინებია. მაგრამ ყოველთვის მეცოტავებოდა როგორც შესაძენი კომპანიების რაოდენობა ისე მოთამაშეთა. თან სულ მინდოდა, რომ არა 1 (ერთი) ან 2 (ორი) კამათლით მეთამაშა არამედ 5 (ხუთი) კამათლით. ამიტომ გადავწყვიტე, რომ შემომეღო ისეთივე ტექნიკის მქონე ახალი სამაგიდო თამაში, სადაც ზედმეტი კაცი არ იქნებოდა, და როგორც ბიზნესში ისეთივე მოლაპარაკებები გაიმართებოდა როგორც კომპანიის ხელმძღვანელებთან ასევე ბანკის ინიციატივები კრედიტებთან. ერთხლ როდესაც შემთვევით შევიკრიბეთ ბევრნი გადავწყვიტეთ გვეთქამაშა ზემოთ აღნიშნული თამაში "ბიზნესი" (მაქსიმალური შემადგენლობა 6 კაცი ). მე ბანკირს წარმოვადგენდი. მოგეხსენებათ ჩემი ფსიქოლოგიური დახასიათება (ბიზნესის სამყარო ჩემთვის საკუთარი სახლივითაა).
ამიტომ შემოვიღე ახალი სტრატეგია რომელმაც გაამართლა.
      თუ ვინმეს აკლდებოდა თანხა ვთავაზობდი, რომ მივცემდი გარკვეულ თანხას,თუ მაგალითად 2 (ორი) წრის შემდეგ დამიბრუნებდსა 120% (ასოცი პროცენტი) ძალიან ვიხალისეთ იმ დღეს. საღამოს 19 (ცხრამეტი) საათიდან ღამის 2 (ორი) საათამდე ინტერესით, ინტრიგები, ქრთამებით, დაშანტაჟებით და გამოძალვებით თავი მეგონა ისეთი სამსახურის უფროსი, რომელსაც ვერასოდეს მივაღწევ ჩემი უდიპლომობით.
      გადავწყვიტე, რომ შემექმნა სატელევიზიო პროექტი, სადაც არა მხოლოდ ცნობილი სახეები მიიღებდნენ მონაწილეობას, არამედ ყველას ვისაც სურვილი ექნებოდა.
მსგავსი ტიპის გადაცემები:
ფულთან თამაში,
ვის უნდა 20,000.00 (ოციათასი),
ვის უნდა 50,000.00 (ორმოცდაათიათასი),
ვა ბანკი,
იღბლიანი ბორბალი,
ლოტო,
და მრავლი სხვა...

სამაგიდო თამაში - "საქართველო ბიზნესის წესებით"

წესები მონაწილეობის მისაღებად:
1) უფლება აქვს ყველას 18 (თვრამეტი) წლის ზემოთ.
2) ყველა მონაწილე თამაშობს თავის სურვილით.
3) ყველა მოთამაშე დებს რეალურ თანაბარ თანხას

წესები რიგის დაცვისთვის:
1) ყველა მოთამაშეს ეძლევა კამათელი და აგორებს, რათა დადგინდეს მისი რიგი მაგიდაზე.
მაგალითად 5 (ხუთი) გაგორებიდან გაგორდა:
ა 1 (ერთი)
ბ 3 (სამი)
გ 4 (ოთხი)
დ 4 (ოთხი)
ე 6 (ექვსი)

2) რიგი დალაგდება შემდეგნაირად:
1) ე.
2) & 3)-ში ადგილის გასარკვევად ცალკე ითამაშებენ დ და გ მაღალი რიცხვი მეორეა, დაბალი მესამე.
4) ბ.
5) ა

წესები ფულის მოსაგებად:
1) მოთამაშენი გადაწყვეტენ თუ რა უნდა იყოს საერთო თანხა.
2) იქნება შემოთავაზებული ვარიანტები:
5.00ლ-10.00ლ;
10.00ლ-20.00ლ;
20.00ლ-50.00ლ;
50.00ლ-100.00ლ;
100.00ლ-200.00ლ;
200.00ლ-500.00ლ;
500.00ლ-1,000.00ლ
და 1,000.00ლ. (VIP მაგიდა)
თითოეულ შემოთავაზებულ თანხას ექნება სხვადასხვა ფასები, სხვადასხვა ოდენობისპროცენტები და ასე შემდეგ...
3) მოთამაშეთა მიზანია, რომ მოაგროვონ მეტი თანხა.
ა) თითოეული უნდა ეცადოს საერთო ანგარიშს შემატონ ბანკიდან მონაგები ფულით.
ბ) გააკტრონ სხვა მოთამაშე (დაატოვებინონ მაგიდა).
გ) ეცადოს თითოეული მოთამეშე, რომ დაარღვიოს ბანკის წესები

წესები დიპლომატიაში:
1) არ არსებობს შავისია მოთამაშეთათვის.
2) მონაწილეებს ჰყავთ დამატებითი მოთამაშე "მაფია"
3) მოთამაშეებმა თავი უნდა მოაწონოს "მაფია"-ს რადგან, "მაფია" განაგებს ბანკის აქციების 50%. (ორმოცდაათი პროცენტი)

მაგიდაზე თანხის განაწილების წესები:
მაგიდაზე ყოველთვის საერთო თანხის 200% (ორასისი პროცენტი) დევს საერთო თანხის ჩათვლით:
თანხის ჯამი 4/4
1) 1/2 თანაბრად განაწილებული თითოეულ მოთამაშეზე
2) 1/4 ბანკში
3) 1/4 "მაფია"

(VIP მაგიდა)
      (VIP მაგიდა)-ს თამაშის შემთხვევაში, მონაწილეები თამაშობენ გაერთიანებულები ბანკის წინააღმდეგ, სადაც შემოდის დამატებითი მოთამაშე (სამართალ დამცავი).
ამ მაგიდაზე არსებული კომპანიების გარდა მოთამაშეს შეუძლია შექმნას თვითონ კომპანია და აწარმოოს რაც სურს სურვილისამებრ. პროდუქციის საბაზრო ფასი უნდა იყოს საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით არსებული ფასის ან მასზე დაბალი. წინაახმდეგ შემთხვევაში (სამართალ დამცავი) დააკისრებს ჯარიმას მოთამაშეს. არსებული თანხის 20% (ოცი პროცენტი). მოთამაშე, რომელიც შექმნის კომპანიას და მისცემს მას კონკრეტულ პროფილს ვერ შეცვლის კომპანიის მიმართულებას რათა ეს ჩაითვლება ბულის გათეთრება. თუ მოთამაშეს სურს, საკუთარი კუთვნილი კომპანიის გაყიდვა ამაში ის იხდის იმ თანხის 5% (ხუთი პროცენტი) ბანკში და 5% (ხუთი პროცენტი) (სამართალ დამცავი)-ში რა თანხადაც უნდა გაყიდოს საკუთარი კომპანია.თუ მოთამაშემ შენიშნა, რომ რომელიმე სხვა მოთამაშე იტყუება უნდა მიმართოს, (სამართალ დამცავი)-ს, რის შედეგადაც დაჯილდოვდება 10 (ათი) ლარით.
ცრუ განგაშის შემთხვევაში დაჯარიმდება 10 (ათი) ლარით.

მაგიდაზე თანხის განაწილების წესები: (VIP მაგიდა)
მაგიდაზე ყოველთვის საერთო თანხის 500% (ხუთასი პროცენტი) დევს საერთო თანხის ჩათვლით:
5/5
1) 1/5 თანაბრად განაწილებული თითოეულ მოთამაშეზე;
2) 1/5 ბანკი;
3) 1/5 "მაფია";
4) 1/5 (სამართალ დამცავი);
5) 1/5 ბიუჯეტი, საიდანაც გაიცემა ჯილდო..


04/05/2014

''ბადრი მთვარე''

      ორიათასთხუთმეტი წლის პირელი ივნისის ოც საათზე და ნულნულ წუთზე დედამიწის თანამგზავრი მთვარე იდგმება ზოდიაქო სასწორის ვარსკვლავ (Zuben-el-Akrab)-ის სამხრეთ დასავლეთიდ (W.E);